Novosti iz MPI-a


Počinju upisi na Metropolitanski pastoralni institut u Rijeci

Metropolitanski pastoralni institut (MPI) u Rijeci u narednoj pastoralnoj godini 2017./2018. upisuje novu generaciju polaznika seminara MPI.

Prema riječima ravnatelja MPI-a vlč. Marijana Benkovića, tekst novog radnog dokumenta HBK „Da vaša radost bude potpuna. Kateheza i rast u vjeri u današnjim okolnostima, govori o važnosti vjerskoga odgoja“, te se odgoj u vjeri nameće kao goruće pitanje. Međutim, kateheza se ne može svesti samo na katehetski susret u župi ili na sat školskog vjeronauka. Kateheza je sveukupni odgoj u vjeri koji traje dvadesetčetiri sata, pri čemu odgovornost snose roditelji. Kao guruće pitanje nameće se pitanje rada s roditeljima, u smislu osnaživanja u vjeri kako bi mogli bolje ostvarivati svoju roditeljsku zadaću, te svjedočiti vjeru u svijetu, poručuje vlč. Benković.

Metropolitanski pastoralni institut u Rijeci nudi pomoć u formaciji vjernika laika, što može za njih osobno biti obogaćenje, ali kako bi i laici pomogli u odgovornom poslanju naviještanja vjere svim dobnim i interesnim skupinama, a napose u radu s roditeljima. U narednoj pastoralnoj godini 2017./2018. laici Riječke metropolije mogu upisati neki od četiri seminara na Metropolitanskom pastoralnom institutu u Rijeci, ovisno o potrebi u župi, kao i o osobnom afinitetu.

Za rad sa određenom dobnom ili interesnom skupinom vjernik laik može upisati na dvogodišnji Teološko-katehetski seminar za župne animatore i pastoralne suradnike. Za upis na ovaj seminar je potrebna preporuka župnika. Ukoliko netko od vjernika laika želi raditi na osobnom razvoju u smislu upoznavanja vjere i teologije može upisati dvogodišnji Seminar za teološku kulturu laika. Treći seminar je Tečaj novinarstva ili Odgoj za medije koji traje 8 subota. U službi nove evangelizacije mediji u župi imaju veliku ulogu. Četvrti jednogodišnji Teološko-katehetski seminar za odgajateljice u vjeri u predškolskim ustanovama namijenjen je odgajateljicama koje će provoditi vjerski odgoj djece u predškolskim ustanovama.

Svi zainteresirani prijaviti se mogu do kraja mjeseca rujna putem online obrasca koji se nalazi na ovoj stranici, ili pozivom na broj telefona: (051) 345-139


Pastoralno-pravni izazovi apostolske pobudnice Amoris laetitia

28.03.2017.

U Domu pastoralnih susreta u Lovranu u utorak 28. ožujka okupili su se svećenici Riječke metropolije do 10 godina službe na permanentnoj formaciji na temu: „Pastoralno-pravni izazovi apostolske pobudnice Amoris laetitia.

Svećenike je na početku pozdravio riječki nadbiskup i metropolit mons. dr. Ivan Devčić te ih izvijestio o dan ranije održanoj Svećeničkoj skupštini na kojoj je predstavljen radni dokument Vijeća za katehizaciju i novu evnagelizaciju HBK: „Da vaša radost bude potpuna“; Kateheza i rast u vjeri u današnjim okolnostima. Kazao je kako je riječ o dokumentu za kojega je HBK pozvao vjernike laike, vjeroučitelje i svećenike da se svojim prijedlozima uključe u njegovo kreiranje. Upozorio je na probleme u prenošenju vjere na svim razinama, te potaknuo svećenike na suradnju s vjernicima laicima. Oni nam imaju što reći i moramo ih osluškivati, od njih tražiti savjet, dopustiti da nas kritiziraju. Možda bi trebali drugačije propovijedati, odnosno manje kritizirati, a više naviještati Radosnu vijest . Ljudi to od nas očekuju i žele da ih ohrabrimo. Papa Franjo uzor nam je kako se odnositi prema siromasima, izbjeglicama. Daje nam znakove i ne smijemo biti slijepi, kazao je nadbiskup. Na kraju je potaknuo svećenike na cjelogodišnje učenje jer problemi su veliki, i u društvu i Crkvi i možemo doprinositi rješavanju problema.


opširnije

METROPOLITANSKI
PASTORALNI INSTITUT U RIJECI

Omladinska 14, HR-51000 Rijeka
Tel./fax: (051) 345-139
e-mail: mpi.rijeka.hr@gmail.com


Ravnatelj Instituta vlč. Marijan Benković

Predstojnica dr. sc. Natalija Bogović

Uredovno vrijeme Tajništva za polaznike:

u vrijeme održavanja predavanja i ispita:
od utorka do subote od 9:00-13:00
ponedjeljkom zatvoreno


u vrijeme kada se predavanja i ispiti ne održavaju:
od utorka do subote od 9:00-13:00
subotom zatvoreno


Metropolitanski pastoralni institut, prvi dioMetropolitanski pastoralni institut, drugi dio

Linkovi

Prijavnice:

Ovdje možete preuzeti prijavnice za upis na seminare koje organizira MPI:

Najave događanja:

Za vjernike Riječke metropolije
koji žele raditi na osobnoj vjerskoj izgradnji u u teološkom i duhovnom smislu Metropolitanski pastoralni institut (MPI) organizira jednogodišnje i dvogodišnje seminare
Više