Arhiva vijesti 2009.

Prvi susret obrazovanja svećenika

09.-11.11.2009.

Na prvom susretu (od 09. do 11. studenog 2009.) obrađivala se tema: Življenje svećeništva u aktualnom trenutku.

Predavači su bili: mons. dr. Ivana Devčić (Svećenička duhovnost), mons. Valter Župan (Svećenici i sakrament pokore), dr. sc. Milan Špehar (Evanđeoski savjeti u životu svećenika) i mons. dr. Mile Bogović (Kristova vjernost – svećenička vjernost nekad i sada).

  Program prvog susreta

Seminari osposobljavanja za službe u župi

??. 11.2009.

Metropolitanski Pastoralni Institut započeo je s upisima u novo Obrazovno razdoblje 2010./2011. za sve pripadajuće tečajeve Instituta:

- Teološko-katehetski seminar za župne suradnike,
- Seminar za teološku kulturu laika,
- Teološko-pastoralni seminar za volontere u hospicijskim kućnim posjetama,
- Teološko-katehetski seminar za odgojiteljice u vjeri).


Upisi se vrše u sjedištu Instituta, Tizijanova 15, Rijeka do 16. listopada o.g., svakim radnim danom od 9 do 13 sati.

Ravnatelj Metropolitanskog pastoralnog instituta, vlč. mr. Mario Gerić istaknuo je: "Koristim ovu prigodu da Vam zahvalim za dosadašnju suradnju i povjerenje koje ste pokazali prema djelovanju Instituta, te Vas ujedno potičem na daljnju suradnju, poglavito u vidu teološko-katehetsko-pastoralnog formiranja Vaših najbližih suradnika u pastoralnoj službi. U tom smislu slobodan sam Vas pozvati da nam i u ovom Obrazovnom razdoblju ukažete povjerenje upisom Vaših zauzetijih vjernika na tečajeve koje za njih organizira ovaj Institut."

Metropolijski pastoralni institut započeo s radom

??. 10.2009.

Metropolijski pastoralni institut u Rijeci, koji su prošloga mjeseca utemeljili biskupi Riječke metropolije, u subotu je otvorio vrata prvim polaznicima triju programa teološke edukacije vjernika.

Nakon inauguracije i pozdravne riječi riječkog nadbiskupa i metropolita Ivana Devčića u učionici Teologije u Rijeci održana su prva predavanja iz biblijske teologije i povijesti Crkve koja je odslušalo prvih 32 polaznika.

"Djelatnosti ovog instituta izrastaju iz potreba na terenu", rekao je nadbiskup Devčić, podsjetivši da je institut osnovan kako bi odgovorio na suvremene znakove pastorala i vremena.

Novost u odnosu na prethodne slične ustanove je da će Institut djelovati na području svih četiriju biskupija Riječke metropolije, sukladno potrebama svake pojedine, a u radu će se oslanjati i surađivati s biskupijskim pastoralnim uredima.

"Duh Sveti otvara uvijek nova područja i pristupe. Na nama je da prepoznamo ta nadahnuća i da na njih odgovorimo. Sve to s ciljem da bi baštinu koju Crkva čuva znali prenijeti drugima jezikom koji je razumljiv ljudima današnjice", rekao je riječki nadbiskup.

Ravnatelj instituta dr. Nikola Vranješ, svećenik Riječke nadbiskupije i doktor pastoralne teologije, podsjetio je da je osnovna djelatnost instituta obrazovanje vjernika.

"Naš je zajednički zadatak je nam nove teološke spoznaje koje ćemo steći budu poticaj za evangelizacijsko djelovanje u našim sredinama", rekao je dr. Vranješ.

Institut je od strane biskupa Riječke metropolije službeno osnovan 15. rujna ove godine, a uz ravnatelja imenovana je i predstojnica instituta dr. Natalija Bogović iz Krčke biskupije.

Polaznici teološko-katehetskog seminara za odgojiteljice u vjeri u predškolskim ustanovama, teološko-katehetskog seminara za pastoralne animatore i suradnike te seminara za teološku kulturu laika odslušat će prvi semestar zajedno, a u proljetnome dijelu slijedit će zasebne programe.

Utemeljen Metropolijski pastoralni institut

15.09.2009.

Na susretu biskupa Riječke metropolije održanom 15. rujna u Nadbiskupskom domu u Rijeci odobren je početak djelovanja Metropolijskog pastoralnog instituta.

Biskupi četiriju biskupija – Riječke nadbiskupije, Gospićko-senjske, Krčke i Porečke i pulske biskupije – odobrili su statut i programe ustanove koja bi trebala dati dodatni poticaj evangelizaciji i obrazovanju vjernika i svećenika.

Ravnateljem instituta imenovan je dr. Nikola Vranješ, svećenik Riječke nadbiskupije i doktor pastoralne teologije, a predstojnikom instituta dr. Natalija Bogović iz Krčke biskupije. Institut svoje radne prostore ima u zgradi Teologije u Rijeci na čiju se podršku oslanja, te surađuje s katehetskim i drugim pastoralnim uredima biskupija Riječke metropolije.

U listopadu započinje prvi projekt teološkog obrazovanja vjernika koji će okupiti odgojiteljice u vrtićima, župne pastoralne suradnike i animatore, te vjernike zainteresirane za pohađanje tečaja za teološku kulturu laika. Prvi semestar sve tri skupine odslušat će zajedno, a u veljači će se podijeliti po posebnim programima. Predavanja i radionice održavat će se svake subote.

Riječki nadbiskup i metropolit Ivan Devčić i trojica biskupa te metropolije odlučili su se na osnivanje Instituta obrazlažući kako pokretanje ovakvog projekta nalažu suvremene društvene i pastoralne potrebe.

"Crkva Božja na području Riječke metropolije suočava se sa sve raširenijom sekularizacijom koja razara kršćansko tkivo našeg društva. Ta situacija stavlja biskupije Riječke metropolije pred nova pitanja i izazove, na koja treba tražiti odgovarajuće odgovore", navodi se u obrazloženju odluke.

Institut je definiran kao crkvena istraživačka i odgojno-obrazovna ustanova kojoj je svrha pomagati pastoralno djelovanje Crkve Božje u Riječkoj metropoliji na području inicijalnog i permanentnog duhovnog i stručnog usavršavanja kleričkih i laičkih crkvenih službenika te traženja najprikladnijih pastoralnih odgovora na aktualne društvene i kulturne izazove.

Djelovanje Instituta obuhvaća tri razine koje uključuju trajno duhovno i intelektualno obrazovanje crkvenih službenika, odgojiteljica u predškolskim ustanovama, vjeroučitelja i župnih kateheta, župnih animatora i svećenika, zatim organiziranje tribina i stručnih skupova za unaprjeđenje pastoralnog djelovanja te uočavanje novih pastoralnih potreba s obzirom na društvena kretanja kao što su pitanja sekularizacije, ateizma i novih religioznih pojava, suvremene kulture, te doprinosa društvenog nauka Crkve u svijetlu društvenih i političkih trendova.

U prvoj godini djelovanja Institut će, kako bi bio što bolje uključen u pastoralna nastojanja opće Crkve i biskupija osnivača, posebni naglasak u svom programu staviti na ostvarivanje projekata vezanih uz Svećeničku godinu te projekata povezanih s nastojanjima Riječke nadbiskupije u sklopu Euharistijske godine, odnosno s pastoralnim nastojanjima ostalih triju biskupija u pastoralnoj godini. Stoga i ovogodišnji program Instituta nosi naslov "Svećenikovo pastoralno djelovanje i pastoral sakramenta euharistije".

Istraživački dio djelovanja Instituta u ovoj pastoralnoj godini usmjeren je na prikupljanje podataka, teološko-pastoralno raspoznavanje pastoralne situacije te na prijedloge za unaprjeđenje pastoralnog djelovanja koji se odnose na dvije temeljne teme u započetoj pastoralnoj godini: stanje pastorala sakramenta euharistije i život i djelovanje svećenika na području metropolije. Predviđeno je provođenje anketa u župama ili bar u nekoliko župnih zajednica na području metropolije.

Jedan od važnijih ciljeva djelovanja Instituta je pomoć mjesnim Crkvama u evangelizaciji. Posebna pozornost posvetit će se osnaživanju evangelizacijske svijesti članova Crkve polazeći od aktivnog sakramentalnog života i euharistije.

Također, poseban segment istraživanja i projekata bit će mjesto i uloga svećenika u evangelizacijskom djelovanju Crkve. Institut će tako pokrenuti sustavna i prigodna događanja teološko-pastoralnog karaktera kako bi se doprinijelo podizanju svijesti svih članova Crkve o važnosti evangelizacijskog djelovanja u društvenoj sredini, s posebnim osvrtom na aktualnu društvenu i kulturnu situaciju.