Arhiva vijesti 2012.

Suodgovornost svih vjernika za život Crkve i društva

19.-20.11.2012.

Mladi svećenici Riječke metropolije, do 10 godina službe, 19. i 20. studenog u Domu pastoralnih susreta u Lovranu promišljali su o svjedočkom pozivu svećenika i laika u Godini vjere. Poticaje su im svojim izlaganjima dali riječki nadbiskup Ivan Devčić, profesori s Teologije u Rijeci mr. Ivan Stošić, dr. Milan Špehar i dr. Nikola Vranješ, predstojnica riječkog Metropolitanskog pastoralnog instituta, dr. Natalija Bogović te tajnica Ureda HBK za laička društva, pokrete i zajednice Marija Žebec i dr. Mislav-Stjepan Žebec s Hrvatskih studija. Biskupi Riječke metropolije, krčki Valter Župan i porečki i pulski Dražen Kutleša predvodili su euharistijska slavlja također pozivajući svećenike na vjerodostojno svjedočenje.

Nadbiskup Devčić otvorio je susret mladih svećenika predavanjem o vjeri i govoru o Bogu u suvremenom svijetu. Istaknuo je da je osnovno pitanje u Godini vjere kako otvoriti put vjere i put do Boga suvremenicima, kako u ovome svijetu naviještati evanđelje. Podsjetio je da u suvremenom društvu postoje otpori prema vjeri te različiti oblici i razlozi nevjere. Mr. Stošić istaknuo je da se vjera prihvaća kao osobni dar i odnos s Bogom, a za kršćane vrhunac tog odnosa živi se u sakramentima.

U drugome dijelu svećenici su promišljali o novim svećeničkim zvanjima. Dr. Milan Špehar istaknuo je kako su duhovni pokreti unutar Crkve odgovor na krizu zvanja, a Zajednicu Krista Kralja iz Rijeke, koja je već urodila plodovima svećeničkih zvanja, predstavila je voditeljica Ines Turković. Biskupijski povjerenici za zvanja analizirali su situacije u svojim biskupijama i riječkom sjemeništu primijetivši da se promijenio profil kandidata koji dolaze u sjemenište. Sve je veći broj kasnijih zvanja, zrelih osoba čak i fakultetske naobrazbe, pa njihov životni put i formacija odstupa od uobičajene pripreme mladih svećeničkih kandidata.

Drugog dana susreta svećenici su promišljali o poslanju vjernika laika i kako im pomoći da žive i svjedoče ono što vjeruju. Pastoralne smjernice Vijeća HBK za laike „Za život svijeta“, objavljene ove godine, predstavio je dr. Nikola Vranješ koji je i sam sudjelovao u njihovoj izradi. Ovaj za laike i kler važan dokument nastao je kao plod potrebe i želje za što aktivnijim svjedočkim djelovanjem laikata u suvremenim okolnostima i svim porama društva. Predstojnica Pastoralnog instituta dr. Bogović iz dokumenta je izdvojila primjere službi koje laici kao suradnici svećenika mogu preuzeti u Crkvi. Laici tako mogu biti župni katehete i odgojitelji, pastoralni animatori, čitači, izvanredni djelitelji pričesti, poslužitelji kod oltara, pjevači, svirači, sakristani, vijećnici ili službenici u župnim uredima. „Sukladno evangelizacijskim izazovima koje suvremeno doba stavlja pred Crkvu, treba ozbiljno poraditi na formiranju vjernika laika. Svi su pozvani, a osobito župnici, uložiti maksimalan napor da u Crkvi i društvu djelovanje vjernika laika bude uzdignuto na razinu veće kompetentnosti, organiziranosti, sustavnosti, i gorljivosti“, zaključila je dr. Bogović.

O suodgovornosti vjernika laika za život Crkve i društva govorili su predstavnici Ureda HBK za laike Marija Žebec i dr. Mislav-Stjepan Žebec. Istaknuli su da danas u društvu postoje čimbenici, kao sekularizam i ateizam, koji negativno utječu na angažman vjernika i svjedočenje vjere. Pojasnili su da se preuzimanje vjerničke suodgovornosti i svjedočenje ostvaruje na dvije razine, afirmativnoj i korektivnoj. Afirmativno svjedočenje je svakodnevno i stalno, u svim segmentima života. Korektivno je češće zapaženo zbog toga što se javlja kao reakcija na ugrožavanje neke od temeljnih vrijednosti. Izlagači su naveli brojne primjere angažmana vjernika laika u Hrvatskoj po pitanju zaštite ljudskog života i umjetne oplodnje, zdravstvenog odgoja u školama, neradne nedjelje te zaštite okoliša i vodenih resursa. Brojna su još područja mogućeg svjedočkog djelovanja vjernika u izgradnji boljeg društva.

  Program sedmog susreta

Podjela potvrdnica

29.010.2012.

Dodjela potvrdnica - MPI
Nakon završenog dvogodišnjeg ciklusa predavanja, devetero polaznika Seminara za teološku kulturu laika 29. rujna u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Rijeci primilo je potvrdnice o uspješno završenom tečaju. To su: Senka Baruška, Nataša Kovačić, Mirjana Lončar, Davorka Radanović, Vlasta Rainer, Marino Štefan, Elida Verunica, Vilma Vojvoda i Silvana Vozila.

Potvrdnice im je uručio riječki nadbiskup i metropolit Ivan Devčić s voditeljima Metropolitanskog pastoralnog instituta, ravnateljem Mariom Gerićem i predstojnicom Natalijom Bogović.

Nadbiskup je podsjetio polaznike da dobivanje potvrde na kraju tečaja nije kraj nego početak življenja onog što su naučili. Potaknuo ih je da naučeno ostvaruju u svakodnevnom životu, da vjeru svjedoče u svojim obiteljima, radnom mjestu i svim drugim prilikama. „Crkva je upravo po vjernicima laicima prisutna u društvu. Nije to po svećenicima, nego po onima koji u svim porama društva svjedoče i naviještaju vjeru. Upravo to je i svrha instituta, pomoći vjernicima da preuzmu kršćansku odgovornost u društvu.“

Ravnatelj Gerić čestitajući završenim polaznicima, potaknuo ih je na aktivno sudjelovanje u životu župe i društva. „Na ovom seminaru bolje ste upoznali vjeru i sada možete autoritativnije nastupati. Budite oni na koje Crkva može računati, budite istinski svjedoci i promicatelji vjere u društvu u kojem su sve veće tendencije protiv vjere.“ Podsjetio je da Institut nudi još tri specijalizirana seminara, za odgojiteljice u vjeri, župne animatore te volontere u hospiciju, ali njihovo održavanje ovisi o broju zainteresiranih. MPI dvaput na godinu organizira i susrete permanentnog obrazovanja mladih svećenika te druga predavanja i susrete kako bi ponudio trajnu naobrazbu svećenicima i laicima.

Izazovi i mogućnosti naviještanja Evanđelja

12.-14.03.2012.

Mladi svećenici Riječke metropolije, do 10 godina službe, od 12. do 14. ožujka u Domu pastoralnih susreta u Lovranu promišljali su o izazovima i mogućnostima konkretnog pastoralnog djelovanja za naviještanje i svjedočenje Evanđelja. U tome su im, svojim izlaganjima, poticaje dali mr. Domagoj Matošević, rektor zagrebačkog sjemeništa, dr. Milan Šimunović i dr. Milan Špehar, profesori na riječkoj Teologiji te mr. Marinko Barbiš, duhovnik i voditelj terapijske zajednice. Posjetili su ih i biskupi Metropolije, riječki nadbiskup Ivan Devčić, krčki biskup Valter Župan i gospićko-senjski Mile Bogović, potaknuvši ih da, s obzirom da su mladi, budu otvoreni novostima u pastoralu i zahtjevima suvremene Crkve i društva.

Mons. Šimunović govorio je o novim načinima evangelizacije u župnim zajednicama potaknuvši nužnost okupljanja u manje vjerničke krugove u kojima će promišljati o svom kršćanskom životu i svjedočenju. „Potreban je novi misionarski duh unutar župe, tradicionalne oblike pobožnosti živjeti novim apostolskim žarom. Uz to neizostavno je i osobno svjedočanstvo svećenika koji trebaju biti radosni navjestitelji evanđelja.“ Mons. Šimunović istaknuo je kako novo vrijeme zahtjeva prericanje u novi jezik temeljnog poklada vjere. Predavanje je završio usporedbom mladice i panja. „Unatoč teškoćama sadašnjeg trenutka Crkve i društva, tješi i raduje činjenica da na pomalo beživotnom panju stabla župne zajednice već izbijaju nove mladice koje Duh Sveti tjera preko novih crkvenih pokreta i zajednica.“

O novim pokretima i zajednicama govorio je mr. Barbiš podsjetivši da i sadašnji Papa i njegov prethodnik pozivaju na otvorenost takvim zajednicama jer su one posebni dar Crkvi. Ima ih mnogo, ali sve one daju novu dimenziju zajedništvu Crkve. Dr. Špehar je svećenike ohrabrio izlaganjem o stanju duha u odnosu na uspjeh ili neuspjeh u pastoralnom radu. Istaknuo je kako uspjeh ne smije biti vrhovni cilj jer on sam može zavesti i udaljiti od Boga. U smislu duhovnosti i neuspjeh može biti poticajan za približavanje Bogu i bližnjemu. Neuspjeh ne smije obeshrabriti, ali razumljivo je da ga se ne smije niti olako shvatiti pa rezignirano prijeći u minimalizam. Mr. Domagoj Matošević prenio je svećenicima iskustva u evangelizaciji mladih uz rad s Biblijom.

  Program šestog susreta

Video prilog o Institutu

Ovaj se Institut smješta u niz sličnih ustanova koje su, u dužim ili kraćim periodima, već djelovale u Rijeci. Tu u prvom redu mislimo na Institut za teološku kulturu laika s kraja 60-tih i iz 70-tih godina prošlog stoljeća, zatim na Pastoralni Institut Riječko-senjske nadbiskupije, s kraja 70-tih i početka 80-tih godina, potom na Teološko-katehetski Institut pri Katoličkoj Bogosloviji, tj. Teologiji u Rijeci, koji je sredinom devedesetih godina prošlog stoljeća prestao djelovati, te na kraju na Školu za stručno osposobljavanje župnih suradnika/ animatora i doškolovanje odgojiteljica u vjeri u predškolskim ustanovama pri Teologiji u Rijeci - Područnom Studiju Katoličkog Bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koja je prije nekolikog godina djelovala pri našoj Teologiji.


Metropolitanski pastoralni institut, prvi dio

Metropolitanski pastoralni institut, drugi dio