Arhiva vijesti 2013.

Redoviti edukativni susret
mladih svećenika Riječke metropolije

18 i 19.11.2013.

Svećeništvo je Božja prisutnost u svijetu

Duhovnost i identitet svećenika bile su osnovne teme redovitog edukativnog susreta mladih svećenika Riječke metropolije održanog 18. i 19. studenog u Domu pastoralnih susreta u Lovranu. „Svećenikov život i služba nastavljaju život i djelovanje samog Krista“, rekao je riječki nadbiskup i metropolit Ivan Devčić u obraćanju svećenicima prvoga dana susreta.

Govoreći o identitetu svećenika istaknuo je njegov nadnaravni karakter koji se često zaboravlja u materijalističkom svijetu u kojem se procjenjuje prema funkcionalnosti. „Svećeništvo je Božja prisutnost u svijetu“, objasnio je nadbiskup. Svećeništvo je nadnaravni dar i za njegovo razumijevanje potrebna je vjera. Pozvao je mlade svećenike da budu autentični u uprisutnjavanju Krista u svijetu. „Isus je nas posebno pozvao da u njegovo ime budemo glava Crkve, ali to možemo jedino ako se priključimo Njemu, njegovoj muci i križu u službi spasenja.“

O svećeničkoj duhovnosti govorio je krčki biskup Valter Župan. „Duhovnost se u prvom redu ne uči nego se stječe iskustvom biti s Isusom“, rekao je biskup. „Prvenstvo ljubavi i odanosti treba dati osobi Isusa Krista, a ne ideji. Prioritet svećeničkog života je odnos s Kristom.“ Biskup je istaknuo kako vjernici od svećenika očekuju upravo duhovnost. „Njihovo je pravo da od svećenika očekuju duhovno vodstvo, duhovnika kojem će se moći obratiti u teškim trenucima.“ Upozorio je svećenike da moraju biti službenici Božji, a ne gospodari, te da ne smiju podleći konzumerizmu i lagodnom životu.

U organizaciji Motropolitanskog pastoralnog instituta svećenici su imali priliku čuti i druga edukativna izlaganja. Dr. Nikola Vranješ predstavio im je Direktorij za službu i život svećenika koji služi izgrađivanju i posvećivanju svećenika u svijetu. Upućen je prije svega dijecezanskim prezbiterima, a korisna je pomoć odgojiteljima i budućim svećenicima. Duhovnik riječkog bogoslovnog sjemeništa o. Vatroslav Halambek govorio je o bioetičkim pitanjima, a dr. Richard Pavlić o svećeniku kao služitelju riječi i otajstva. Drugoga dana mr. Ivan Stošić govorio je o crkvenoj dimenziji prezbiterske službe, dr. Josip Grbac analizirao je problematiku kultova i sekti, a ravnatelj Instituta mr. Mario Gerić istaknuo je važnost trajne formacije. Svećenici su sa svojim biskupima zajedno slavili euharistiju te tako ojačali i duhovnu i zajedničarsku dimenziju svojeg poziva.

preuzeto sa Riječke nadbiskupije


Svečana dodjela Potvrdnica

22.09.2013.

Svečana dodjela Potvrdnica onima koji su završili svoj seminar u ak. godini 2012./2013. na MPI-u, održana je 22. rujna (u nedjelju) na Svetoj misi u 09.00 u Župnoj crkvi sv. Romualda i Svih Svetih na Kozali.

Nakon dodjele uslijedila je mala zakuska.


Polaznici završenog Seminara za teološku kulturu laika koji su u nedjelju primili Potvrdnice su:

Chiara Debelić, Dina Dežmar, Leo Mavrović, Neven Polegubić, Janja Vucković, Marija Zorić.

Također, iako su Potvrdnice već primili u srpnju, polaznicima Teološko-katehetskog seminara za odgajateljice i odgajatelje u predškolskim ustanovama izrečene su čestitke:

Tamara Demo, Mirjana Drčec, Nikolina Đečaj, Sonja Kolić, Maja Lacković, Tomislav Prpić, Jelena Smiljanić.


Permanentno obrazovanje mladih svećenika

17.04.2013.

Mladi svećenici Riječke metropolije od 15. do 17. travnja u Domu pastoralnih susreta u Lovranu sudjelovali su na susretu permanentnog obrazovanja u organizaciji Metropolitanskog pastoralnog instituta. Promišljanja o aktualnim pastoralnim temama odnosila su se na o skrb za bolesne i umiruće, zdravstveni odgoj i gender ideologiju te pastoralne inicijative u Godini vjere.

O pastoralu bolesnih i umirućih govorio je dr. Nikola Vranješ potaknuvši župnike na brigu za tu populaciju u svojim župama. „Potrebno je bolest povezati s Otajstvom spasenja, ne apsolutizirati samo ovozemaljsko ozdravljenje. Treba posvijestiti ljudima da je i bolest izričaj svjedočanstva vjere.“ Zbog toga je naglasio da je ljudima potrebno približiti značenje sakramenta bolesničkog pomazanja i pripremati ih za primanje tog sakramenta koji se ne prima tek pred smrt nego kao milost u bolesti. Bolnički kapelan fra Žarko Lučić iznio je iskustva iz Riječke bolnice koja potvrđuju da se na sakrament bolesničkog pomazanja još uvijek često gleda negativno. Potvrdio je da se susreće s raznolikim reakcijama ljudi u bolnici od kojih po prilici polovica rado prima sakrament dok ga druga polovica odbacuje. Riječki nadbiskup Ivan Devčić govorio je o brizi za umiruće i riječkom hospiciju, ustanovi za palijativnu skrb koju je osnovao nadbiskupijski Caritas i koja je započela s radom početkom ove godine.

Drugoga dana temeljitu analizu kurikuluma Zdravstvenog odgoja u hrvatskim školama dala je predstojnica Katehetskog ureda Riječke nadbiskupije Ksenija Rukavina Kovačević, posebno analizirajući za kršćane sporni sadržaj 4. modula o seksualnom odgoju. Program koji se provodi u školama promiče liberalne stavove prema ljudskoj seksualnosti, što podrazumijeva otvorenost i prihvaćanje svih oblika seksualnog ponašanja, kao i spolne/rodne ravnopravnosti te uvažavanja prava seksualnih manjina. Više o rodnoj ideologiji, koja se provlači kroz program kurikuluma i promiče mišljenje da su rod i spolnost stvar izbora, a ne biološka datost, govorio je svećenik Krčke biskupije mons. mr. Nikola Radić. Istaknuo je kako je cilj te ideologije, pod parolom rodne jednakosti, ukidanje razlika i podjela na muško i žensko.

Posljednjeg dana susreta mladi svećenici su promišljali o pastoralnim inicijativama potaknutim Godinom vjere koja se obilježava na planu opće Crkve. Predstavnici Riječke nadbiskupije te Krčke, Porečko-pulske i Gospićko-senjske biskupije iznijeli su kako je Godina vjere do sada nadahnjivala pastoralno djelovanje u biskupijama i koje su inicijative pokrenute. Mlade svećenike posjetili su i s njima slavili euharistiju i njihovi biskupi, riječki nadbiskup Ivan Devčić, krčki biskup Valter Župan i gospićko-senjski Mile Bogović.

  Program osmog susreta