Arhiva vijesti 2015.

Permanentna formacija mlađih svećenika Riječke metropolije

17.-18.11.2015.

Svećenici Riječke metropolije do 10. godine svećeništva okupili su se u pastoralnom centru u Lovranu na svoju redovitu permanentnu formaciju. Tema susreta bila je posvećena pastoralu obitelji i Godini milosrđa. O zaključcima redovite biskupske sinode u Rimu i njihovoj primjeni na konkretnu pastoralnu zbilju govorio je doc. dr. sc. Nikola Vranješ. Predavač je predstavio zaključke Sinode. Obitelj je temeljna stanica čovječnosti, domaće svetište Crkve. Crkva živi u obiteljima. Crkva poziva obitelji da budu na putu trajnoga praštanja, uvijek novoga počinjanja. Društvo sve manje podupire obitelj. Opasnosti za obitelj su individualizam, jačanje kontraceptivnog i abortivnog mentaliteta u svijetu, gender ideologija, feminizam itd. U krizi je poimanje čovjeka. Obitelj je ugrožena ekonomski i demografski. Širi se globalizacije indiferentnosti prema obitelji. Nastaje kultura zaborava prema starijim osobama. Kod mladih je problem afektivne nezrelosti. Predavač je istaknuo da je ključ problema braka i obitelji nezrelost osoba, krhkost i narcisoidna afektivnost. Sinoda je potvrdila nauka Crkve o braku i obitelji. Pitanje nerazrješivosti braka je pitanje Boga koji je nerazrješiv u svojeme jedinstvu. Nerazrješivost je dar, a ne teret. U našem pastoralnom djelovanju potrebno je isticati istinu i ljepotu života braka i obitelji. Predavač je istaknuo da se puno progovara o milosrđu, jer prva istina crkva je Kristova ljubav. Sinoda poziva na pastoralno obraćenje. Potrebno je mijenjati način govora o obitelji i obiteljima. Riječ je o novom stilu i jeziku. Potrebno je govoriti o krepostima koje su važne za bračni i obiteljski život. Obitelji su pozvane pristupiti odgovornom roditeljstvu i prirodnim metodama planiranja začeća. U župi je od osobite važnosti djelovanje bračnoga para koji će biti podrška drugim parovima i obiteljima. Nakon predavanja uslijedila je diskusija, pri čemu su svećenici mogli govoriti o poteškoćama s kojima se susreću na terenu.

Nakon teorijskog dijela pitanja braka i obitelji, u popodnevnom programu na rasporedu je bilo predstavljanje modela rada s obiteljima u župi na temelju talijanskoga modela „Nova evangelizacija obitelji“. Model su predstavile djelatnice Ureda za obitelj Riječke nadbiskupije Vedrana blašković i Željka Frković. O radu Ureda kratki pregled je dao mons. Ivan Nikolić. Model rada s obiteljima koje se sastaju po kućama temelji se na 7 točaka. Susret počinje sa molitvom hvale i zahvaljivanja, nastavlja se sa dijeljenjem vjere na temelju pitanja: Što je Isus učinio za mene ovaj tjedan? i Što sam ja učinio/la za Isusa ovaj tjedan?. Treća točka se sastoji u slušanju Riječi. Nakon molitve Duhu Svetome, slijedi Božja Riječ i tumačenje. Naime, parovi okupljeni na susretu slušaju snimku župnikovog razmatranja na nedjeljnu Božju Riječ. Nakon slušanja slijedi odjek na Riječ, četvrta točka, koja se temelji na pitanju: Što je meni osobno ova Božja Riječ poručila danas, sada? Nakon odjeka, slijede obavijesti iz župe. Riječ je o obavijestima koje se tiču zajednice obitelji i župne zajednice. Te obavijesti župnik pošalje paru koji je odgovoran za vođenje susreta. Susret je slavljeničkog karaktera, pa je među pojedinim dijelovima, predviđen prostor za pjesmu. U završnom dijelu susreta slijedi zagovornička molitva, za potrebe crkve, župe, raznih ljudi koji su nam u srcu, potrebitih itd. Susret završava molitvom za prisutne, da se ostvari kršćanska ljubav koja posreduje s nježnošću i snagom za svoje bližnje u zajednici, te molitvom Oče naš.

Drugi dan permanentne formacije bio je posvećen Godini milosrđa. O pripremi i predstavljanju Godine milosrđa na temelju papine bule „Misericordiae vultus“ – „Lice milosrđa“ govorio je krčki biskup mons. dr. sc. Ivica Petanjak. Biskup je govorio o karakteristikama Jubilarne godine koja je prožeta slavljem, obvezuje sve i ima društvenu dimenziju. Nositelji Godine milosrđa su svećenici. Svećenici su pozvani vratiti se na vlastiti izvor, a to je svećeničko ređenje, dok su laici pozvani vratiti se na sakrament krštenja. Biskup je pozvao svećenike da dopuste Bogu da radi na njima. Biskup je upozorio na opasnost aktivizma, kada je važnije djelovati kao svećenik, nego biti svećenik. Naši projekti u Godini milosrđa trebaju obznanjivati milosrđe. Isus nas poziva da budemo kao Otac, milosrdni poput Oca, da ne osuđujemo, nego praštamo. Uz tjelesna i duhovna djela milosrđa, biskup je podsjetio na zlatno pravilo iz Mt 25, 40: „Što god učiniste jednome od moje najmanje braće, meni učiniste.“ U središtu Godine milosrđa je sakrament pomirenja. Pozvani smo graditi civilizaciju ljubavi, jer ona će jedina ostati. Nakon predavanja, uslijedila je rasprava, pri čemu je biskup upitao svećenike: „Kako biste vi osmislili Godinu milosrđa“.

U popodnevnom dijelu na programu je bila tema: Sakrament ispovijedi u Godini milosrđa s osvrtom na nauk pape Franje, te Kako potaknuti ljude na sakrament ispovijedi? Predavanje je održao dr. sc. Richard Pavlić. Predavač je istaknuo važnost sakramenta pomirenja pozivajući se na riječi pape Ivana Pavla II.: „Tamo gdje zamire sakramentalna ispovijed, zamire i Crkva.“ Važno je u ispovijedi poštivati 2 stvari: odredbe Crkve i raspoloživost penitenta. Važno je prihvaćanje Boga i istina. Predavač se osvrnuo na model ispovijedi kardinala Martinija koji se sastoji od confesio laudis, confesio vitae i confesio fidei: Na čemu mogu Bogu zahvaliti od moje zadnje ispovijedi?, Što bih volio da se u mojemu životu od zadnje ispovijedi nije dogodilo?, te sama priprava za primanje Božjega oprosta. Predavač je istaknuo važnost pokorničkog bogoslužja, pri čemu treba isticati pozitivni aspekt ispovijedi. Potaknuti ljude na ispovijed svećenici mogu tako da se i sami ispovijedaju. Zbog učinka sakramenta važna je raspoloživost i onoga koji prima i onoga koji dijeli sakrament. Predavač je govorio i o važnosti duhovnog vodstva.

Uz odgojno-obrazovni dio formacije, svećenici su imali i duhovni dio: zajedničku molitvu iz časoslova, svetu misu i klanjanje. Susret je bio prilika i za međusobno druženje. Na susretu svećenika prvoga dana sudjelovali su riječki metropolit i nadbiskup mons. dr. sc. Ivan Devčić i mons. dr. sc. Mile Bogović, biskup gospičko-senjski, a drugi dan na susretu je sudjelovao mons. dr. sc. Ivica Petanjak, biskup krčki.
Permanentnu formaciju svećenika organizirao je Metropolitanski pastoralni institut u Rijeci.Svečana dodjela Potvrdnica
polaznicima Metropolitanskog pastoralnog instituta

04.10.2015.

U crkvi svetog Nikole biskupa na Krnjevu 4. listopada, počevši misnim slavljem u 9 sati koje je predvodio župnik vlč. Marijan Benković, upriličena je svečana dodjela Potvrdnica polaznicima Metropolitanskog pastoralnog instituta u Rijeci, za obrazovno razdoblje 2014./ 2015. godine.

Nakon misnog slavlja, Potvrdnice su polaznicima uručili generalni vikar nadbiskupije mons. Emil Svažić, ravnatelj Metropolitanskog pastoralnog instituta vlč. Marijan Benković i predstojnica dr. sc. Natalija Bogović. Generalni vikar Emil Svažić obratio se polaznicima prigodnom riječi, naglasivši važnost sudjelovanja vjernika laika u sredstvima društvenog priopćavanja i nastavka obrazovanja kao oblika vjerničke formacije.
Svečana dodijela zaključena je zajedničkim druženjem u društvenoj prostoriji župne crkve sv. Nikole biskupa.
U nastavku donosimo listu polaznika koji su primili Potvrdnice podijeljenu prema kategorijama seminara:

Tečaj novinarstva- odgoj za medije:

1. Ana Marija Antunović
2. Kristina Beletić
3. Sandra Burić
4. Ana Cuculić
5. Ana Čalić
6. Ana Čeko
7. Snježana Jelenić
8. Janja Jukić
9. Gordana Krizman
10. Maja Kuljiš
11. Ivanka Lakota
12. Eva Marković
13. Suzana Munjas
14. Marta Radić
15. Marina Vaccaro
16. Luka Zaharija

Bogoslovi:

17. Ivan Devčić
18. Dragan Karlić
19. Saša Malović
20. Josip Pende
21. Mate Perković
22. Branimir Šapina
23. Mateo Šutić

Seminar za teološku kulturu laika:

1. Milica Dovadžija
2. Gabrijela Knežević

Teološko- katehetski seminar
za pastoralne suradnike i župne animatore:


1. Kornelija Breber
2. Dalida Mladenić
3. Sanja Kovač

Autor: Eva Marković


Permanentna formacija svećenika
Riječke metropolije do 10 godina službe

Pastoral ne može uspjeti ukoliko nedostaje duha zajedništva

20.04.2015.

U Domu pastoralnih susreta u Lovranu u ponedjeljak 20. travnja u prijepodnevnim satima počeo je dvodnevni program permanentne formacije svećenika Riječke metropolije do 10 godina službe. Tema susreta je: "Svećeničko zajedništvo".

Prijepodnevno predavanje na temu: "Važnost svećeničkog zajedništva za svećenički život i službu prema crkvenim dokumentima", održao je mons. mr. sc. Tomislav Šporčić. Osvrnuo se na dokumente o službi i životu prezbitera koje je Kongregacija za kler izdala: "Prezbiter - navjestitelj riječi, služitelj sakramenata i voditelj zajednice kršćanskog trećeg tisućljeća", "Prezbiter, pastir i vođa župne zajednice". "S direktorijima za službu i život prezbitera i trajnih đakona, s interdikasterijalnim naputkom Ecclesiae de mysterio i okružnicom 'Prezbiter- navjestitelj riječi, služitelj sakramenata i voditelj zajednice kršćanskog trećeg tisućljeća' kretao se putem dokumenata Drugog vatikanskog koncila, osobito dokumentima Lumen gentium i Prezbiterorum ordinis, Katekizmom Katoličke Crkve, Zakonikom kanonskog prava i neprekinutim učiteljstvom. Dokument je na tragu velike misionarske struje, duc in altum, koja obilježava nužno djelo nove evangelizacije trećeg kršćanskog tisućljeća."

Govoreći o svećeniku u crkvenom zajedništvu istaknuo je kako je svećenik u službi zajednice, ali isto tako ga i zajednica mora podržavati. On treba doprinos laika, ne samo u organizaciji i vođenju svoje zajednice, već i za vjeru i ljubav, poručio je mons. Šporčić te dodao kako su kršćanske obitelji i gorljive zajednice često pomagale svećenicima u trenucima krize.

U nastavku je kazao kako se prezbitersko zajedništvo s Crkvom ostvaruje na različite načine. Sakramentom ređenja svećenik ulazi u posebne sveze s Papom, zborom biskupa, vlastitim biskupom, drugim prezbiterima, vjernicima laicima itd. Podsjetio je na naputak iz Kongregacije za kler u kojemu stoji kako župnik mora biti strpljivi tkalac zajedništva vlastite župe s njezinom partikularnom Crkvom i sa sveopćom Crkvom. Isto tako morao bi biti pravi model prianjanja stalnom učiteljstvu Crkve i njegovoj velikoj stezi.

Zaključujući predavanje poručio je kako svećenik neće moći ostvariti svoju ljubav prema Gospodinu i Crkvi ako je ne pretoči u djelotvornu i bezuvjetnu ljubav prema kršćanskom narodu koji mu je povjeren na brigu. "Budući da okuplja Božju obitelj i ostvaruje crkveno zajedništvo, prezbiter postaje 'pontifeks' - onaj koji povezuje čovjeka s Bogom, te tako ostaje ljudima brat onim istim činom kojim im želi biti pastir, otac i učitelj.

U raspravi koja je uslijedila primijećen je nedostatak zajedništva među svećenicima te nedovoljno podržavanje zajedničkih projekata. Riječki nadbiskup i metropolit mons. dr. Ivan Devčić poručio im je da se trebaju odupirati razmišljanjima: 'Ja i moja župa.' "Mi smo dio opće Crkve i tu svijest trebamo razvijati. Naš kriterij za djelovanje treba biti - zajedništvo!" U nastavku je pohvalio rad pojedinih Povjerenstava koji su, zahvaljujući angažmanu povjerenika polučili rezultate. Pastoral ne može uspjeti ukoliko nedostaje duha zajedništva, istaknuo je nadbikup Devčić. Podsjetio je na Isusa koji je uvijek bio sa svojim učenicima te istaknuo da je nužno oslobađati se individualizma koji je postao iskušenje današnjeg vremena. "Nemojmo se zavaravati da ćemo uspjeti ako se zatvorimo u župe. Okrenimo se zajedničkim ciljevima i zajedničkim projektima."

Nakon prvog dijela programa svećenici su slavili misu koju je predvodio nadbiskup Devčić. U poslijepodnevnom dijelu programa o aktualizaciji poruka prefekta Kongregacije za kler, kardinala Beniamina Stelle, govorit će dr. sc. Mario Tomljanović.

Vijest preuzeta s web portala Riječke nadbiskupije